Hvad siger lovgivningen?

 In FAQ om skærmbriller

Ifølge Arbejdstilsynets ”Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler” har medarbejderen bl.a. ret til en undersøgelse af sit syn og behovet for skærmbriller. Undersøgelsen skal foretages af en person med de fornødne faglige kvalifikationer.

Arbejdstilsynets regler

Recent Posts

Kontakt os på 7020 3206