70 203 206

Cookie Politik og Persondata Politik

Denne hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester. Du samtykker til vores cookies, hvis du fortsætter med at anvende vores hjemmeside.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

Dette websted bruger forskellige typer af cookies. Nogle cookies sættes af tredjeparts tjenester, der vises på vores sider.

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagetrække dit samtykke fra Cookiedeklarationen på vores hjemmeside.

Få mere at vide om, hvem vi er, hvordan du kan kontakte os, og hvordan vi behandler persondata i vores Privatlivspolitik.

Dit samtykke gælder for følgende domæner: www.fairerhvervsoptik.dk

Cookiedeklarationen er sidst opdateret d. 01-02-2024

Persondatapolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.
Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Pia Nyeland Fair Erhvervsoptik CVR: 27980635 er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Pia Nyeland
Furesøvej 54, 2830 Virum
CVR-nr.: 27980635
Telefon: 70203206
E-mailadresse: pia@fairerhvervsoptik.dk

FAIRerhvervsoptik behandler dine personoplysninger til konkrete og begrænsede forretningsmæssige formål i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om databeskyttelse. Dine oplysninger kan blive behandlet til følgende formål:

 • Levering af ydelser til dig;
 • Administration af kundeforholdet;
 • For at kunne yde en bedre service;
 • Rådgivning om dit syn og arbejdsplads;
 • Forbedring af FAIRerhvervsoptiks produkter og ydelser;
 • Statistik og analyse;
 • Markedsføring, herunder fremsendelse af nyhedsbreve.
 • Øvrig kommunikation med dig.

Personoplysninger vi behandler:

 • Navn
 • Besøgsadresse
 • Mail og telefonnr.
 • Hvis ønskes fødselsdag og år.
 • Antal timer ved skærmarbejde i gennemsnit.
 • Kommentarfelt til bemærkninger.
 • Nærmeste leders navn og mail.

Retsgrundlag:

Dine personoplysninger kan blandt andet behandles:

 • For at opfylde en aftale med dig og din virksomhed
 • For at overholde en retlig forpligtelse;
 • På baggrund af dit forudgående og udtrykkelige samtykke, hvilket ofte vil være tilfældet i forhold indhentning af journaloplysninger hos din optiker vedr. synsfunktionen
 • Sådanne legitime interesser kunne f.eks. være forbedring af vores service, produkter eller ydelser, statistik og analyse eller besvarelse af dine henvendelser
 • Helbredsoplysninger betragtes som følsomme oplysninger, og FAIRerhvervsoptik begrænser behandlingen af sådanne særlige kategorier af oplysninger, så behandlingen alene finder sted, når det er nødvendigt i forhold til formålet. Dine helbredsoplysninger kan blandt andet behandles, hvis:
 • Du har givet et forudgående, udtrykkeligt samtykke hertil.
 • Behandlingen er nødvendig for, at FAIRerhvervsoptik kan overholde relevante sundhedsretlige forpligtelser
  Dine vitale interesser skal beskyttes i tilfælde, hvor du ikke er i stand til at give samtykke
 • Oplysningerne tydeligvis er offentliggjort af dig;
  FAIRerhvervsoptik skal fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav
 • Behandlingen er nødvendig med henblik på medicinsk diagnose, når oplysningerne behandles af en fagperson, der har tavshedspligt (herunder en optiker)

Indsamling af oplysning om dig:

FAIRerhvervsoptik kan indsamle oplysninger om dig på forskellige måder, herunder ved at:

 • Du bestiller tid til opmåling
 • Du henvender dig til en af vores konsulenter pr. mail i forbindelse med spørgsmål om arbejdspladsindretning eller skærmbriller/brillestyrker eller synsergonomiske råd
 • Du tilmelder dig vores nyhedsbrev eller øvrig markedsføring, herunder ved deltagelse i konkrete konkurrencer eller kampagner, herunder via sociale medier, såsom Facebook

Opbevaring af dine personoplysninger:

FAIRerhvervsoptik vil alene opbevare dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene med behandlingen af dine personoplysninger. Som udgangspunkt vil de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde journaliseringspligten, blive opbevaret som minimum i 7 år efter den sidste registrering i journalen. Visse oplysninger skal desuden opbevares i overensstemmelse med de gældende regler for opbevaring af bogføringsmateriale og for at imødekomme formueretlige krav, før den lovpligtige forældelsesfrist er udløbet.

Hvis du ansøger om et job hos os, behandles følgende personoplysninger:

 • Formål: Data bruges til vurdering af ansøgerens egnethed til jobbet

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

 • Kontaktdata på ansøger
 • CV på ansøger

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • For at overholde en retlig forpligtelse i forhold til kunder

Dine personoplysninger stammer fra:

 • Data afgivet af ansøger selv i forbindelse med jobsøgning.
 • Offentlige databaser, herunder fra Politiet.

Opbevaring af dine personoplysninger

 • Vi opbevarer dine personoplysninger i 1 år, medmindre andet er aftalt med jobansøger.

Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger:

Formål: At opfylde kontaktlig aftale indgået med virksomheden.

Hvilke typer personoplysninger behandler vi:

 • Firmanavn og afdelinger
 • Faktura e-mail
 • Kontaktperson navn
 • Indkøbsaftale på skærmbriller
 • Besøgsinterval
 • Aftalepriser på vores ydelse

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • For at overholde vores kontraktlige forhold.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

 • Afgivet af virksomheden vi indgår kontrakt med.

Opbevaring af dine personoplysninger

 • Vi opbevarer samarbejdsaftalen så længe aftalen er gældende.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er 1.4 version af Fair Erhvervsoptik (CVR 27980635) persondatapolitik skrevet 1. februar 2024.

Persondatapolitik revideres 1 gang årligt.

crossmenuchevron-down