Fair Erhvervsoptik

Online tidsbestilling

I forbindelse med vort besøg, kan vi have behov for at komme i dialog med din optiker for at hjælpe dig bedst muligt. Det drejer sig om dine brillestyrker og synsprøve der evt. er foretaget. For at gøre arbejdsgangen smidig og enkel, bedes du give dit samtykke.

Fair Erhvervsoptik

Online Appointments

In connection with our visit, we may need to incur in a dialogue with your optician in order to help you in the best possible way. It is solely about your spectacle strengths and test of sight. In order to make the workflow smooth and simple, please provide us with your consent.

Kontakt os på 7020 3206