En kommunes historie om skærmbriller

 In Skærmbriller - generel viden

Udgifter i Gribskov Kommune på udlevering af skærmbriller.

Arbejdsmiljøloven pålægger arbejdsgivere at stille hjælpemidler til rådighed for medarbejdere, der har synskrævende arbejde, herunder skærmarbejde. Det er en rigtig god ordning, idet medarbejdere der kan se klart, ikke er tilbøjelig til at lave så mange fejl. Samtidig kan synsbesvær medføre nakke/skulderspænding, hovedpine og andre fortrædeligheder, der i værste fald medføre nedsat livskvalitet og fravær.

I disse spare tider, undersøgte jeg så, hvor store udgifter vi i Gribskov kommune havde på udlevering af skærmbriller. Jeg fik oplyst at Gribskov kommunes udgifter til briller det første halvår 2008 udgjorde kr. 147.585,00, hvilket i runde tal, må anslås til at udgøre en årlig udgift på knap kr. 300.000. Herfra skal trækkes et anslået beløb på omkring kr. 25.000,00 til de forsikringsskader, på private briller, som kommunen selv skulle dække, da vi jo er selvforsikrende. Det betyder at vi alene til skærmbriller i 2008 anvendte mindst kr. 250.000,00

En kvart million kroner er rigtig mange penge. Derfor kan man med rette spørge, om kommunen, som arbejdsgiver, får den ønskede effekt af denne store udgift? For at finde ud af dette, indledte vi derfor et samarbejde med det private konsulentfirma FAIR Erhvervsoptik.

Proceduren til at få udleveret skærmbriller i Gribskov kommune, blev samtidig ændret.

Når man i dag ønsker at få udleveret skærmbriller, aftales dette, som tidligere, med den nærmeste leder, derefter sender man en mail til sikkerhedslederen, der rekvirerer FAIR Erhvervsoptik.

Med denne ordning sikre vi, at den enkelte medarbejder bliver behandlet individuelt, og kommunen som arbejdsgiver, sikre samtidig at medarbejderen får den optimale rådgivning, og et produkt, der ikke bare havner nede i en tilfældig skuffe, fordi problemet alligevel ikke kunne løses med skærmbriller.

Denne ordning har nu fungeret siden nytår, og har vist sig at have mange fordele, og kun få ulemper.

Nogle af de medarbejdere der har ønsket skærmbiller er blevet afvist, idet de ikke havde behov for skærmbriller, men der var andre faktorer der gjorde sig gældende.

De optikere der fremstiller og udleverer skærmbriller, udleverer nu ikke længere de dyreste skærmbriller de kan finde, men holder sig til den rekvisition der bliver udarbejdet, og som de medbringer fra FAIR Erhvervsoptik.

Når jeg efterfølgende har talt med dem der har fået skærmbriller, og dem der er blevet afvist, har alle udtrykt stor tilfredshed, fordi de har fået nogle gode råd og en god vejledning som har været relevant for dem og deres syn.

Her er så lidt tal: 

Der har siden nytår 2010 og frem til den 25. oktober 2010 været 29 medarbejdere der har udtrykt ønske om at få skærmbriller, 21 af disse medarbejdere havde behov for skærmbriller, mens 8 fik afslag. Det har kostet kommunen kr. 12.476,50 at anvende FAIR Erhvervsoptik i den pågældende periode. Hvis tendensen fortsætter sådan året ud, vil kommunen, i runde tal have sparet kr. 200.000,00 inklusive honorar og kørsel til FAIR Erhvervsoptik, det er da også en slags penge.

Allin Hagstrøm

Sikkerhedsleder Gribskov Kommune 

Kommentarer fra FAIR Erhvervsoptik:

Det er ikke alle hvor der er så stor en gennemstrømning af alt for mange briller. Men alle virksomheder betaler for privatbriller og I kan ikke selv skelne. Selv de mange optikere vi taler med kan ikke altid lovgivningen i sin helhed.

Det kan vi, og kan give en ordentlig information om hvorfor man ikke kan få alle briller betalt af sin arbejdsplads. Hvad alder betyder for synet og krav til briller. Da synet er det vi bruger mest ved skærmen og det der passes mindst på, er det tid til ændring af procedure, hvis I vil det gode arbejdsmiljø. Vi betaler en god løn til vores ansatte og falder effektiviteten 10 % fordi bogstaverne er for små så er det rigtig dyrt. Få styr på det hele uden at blande salg og rådgivning sammen ved at kontakte os, helt uvildige synsergonomer:

Recent Posts

Kontakt os på 7020 3206

Fair Erhvervsoptik - skærmbrillerFair Erhvervsoptik - skærmbriller